Årsmøte Bayern München Norge 2017

Det er på tide med årsmøte 2017. Her finner du sakspapirene

 

Det er ingen påmeldingsplikt til årets årsmøte, men vi setter pris på om du gir et hint om du kommer. Slik at vi kan holde av nok plasser på Eilifs

 

Årsmøte Bayern München Norge 

Dato: 18. oktober 2017

Tid: 18:30

Sted: Eilifs Landhandleri

Saksliste:

Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 2 Valg av møteleder, referent og to møtevitner

Sak 3 Godkjenning av årsmelding og regnskap 2015 og 2016

Sak 4 Budsjett 2017 og 2018

Sak 5 Valg av styre og valgkomité

Innstillingen legges fram på årsmøtet

Det er ingen innkomne saker til årsmøtet ved fristens utgang.

Etter årsmøtets slutt blir vi værende på Eilifs hvor vi lader opp til kamp, og går deretter i samlet tropp de få meterne til Bohemen!

Årsmelding og regnskap BMN 2015 og 2016

Forslag til budsjett 2017 og 2018 BMN