Årsmøte Bayern München Norge 2019

Det er på tide med årsmøte 2019. Her finner du sakspapirene

Det er ingen påmeldingsplikt til årets årsmøte, men vi setter pris på om du gir et hint om du kommer. Slik at vi kan holde av nok plasser på Eilifs

ÅRSMØTE BAYERN MÜNCHEN NORGE 

Dato: 09. November 2019

Tid: 16:30

Sted: Eilifs Landhandleri

Saksliste:

Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 2 Valg av møteleder, referent og to møtevitner

Sak 3 Godkjenning av årsmelding og regnskap 2017 og 2018

Sak 4 Budsjett 2019 og 2020

Sak 5 Valg av styre og valgkomité

Innstillingen legges fram på årsmøtet

Sak 6: Inkkomende saker

Følgende saker saker er kommet inn til styret:

Forslag om å endre vedtekter etter forslag fra styret:

§ 4       Medlemmer

  • Foreslår å fjerne medlems kategori 2 (Ikke betalende medlem)
  • Legge til at medlemskap er sesongbasert og følger Bundesliga sesongen.

§ 12     Styret

  • Endre tesksten om at styre skal ha møte 4 ganger per år til 2 ganger per år.

§ 13     Valgkomité

  • Endre tekst til: Årsmøtet velger valgkomité bestående av 2 medlemmer etter innstilling fra styret, jfr. § 12, 2. ledd.
  • Endre tekst om avgi innstilling til at denne kan avgis på årsmøte.

Etter årsmøtets slutt blir vi værende på Eilifs hvor vi lader opp til kamp, og går deretter i samlet tropp de få meterne til Bohemen!

Årsmelding og regnskap BMN 2017 og 2018

Forslag til budsjett 2019 og 2020 BMN